CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Tiêu đề 1

Lý lịch tư pháp 

Tiêu đề

Cấp phiếu lý lịch tư pháp (trường hợp ủy quyền)

Đơn vị

 

Lĩnh vực

 

Cơ sở pháp lý

-Quyết định số 94//2004/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí (có hiệu lực ngày 29/12/2004)
-Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (có hiệu lực ngày 08/12/2005)
Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp (có hiệu lực ngày 23/02/1999)

Trình tự thực hiện

a) Đối với người dân:
- Bước 1:
• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, trong đó có việc chứng nhận văn bản ủy quyền có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
• Người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 thứ bảy (người được ủy quyền phải thực hiện theo hướng dẫn và trình tự thủ tục của pháp luật)
- Bước 2: Người được ủy quyền nộp lệ phí và nhận biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Người được ủy quyền sự đến nhận Phiếu Lý lịch tư phàp theo phiếu hẹn của Sở Tư pháp.
b) Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
- Bước 2: Sở Tư pháp Thành phố in phiếu xác minh lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/TP-LLTP (được ban hành kèm theo thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp), chuyển cho Công an Thành phố xác minh theo quy định.
- Bước 3: Khi có kết quả xác minh từ Công an thành phố chuyển sang, Sở Tư pháp tiến hành cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự là không có tiền án (nếu đương sự không có tiền án) hoặc là có tiền án (nếu đương sự có tiền án).
- Bước 4: Sở Tư pháp trả hồ sơ cho đương sự theo phiếu hẹn trả hồ sơ.         

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an thành phố Hồ Chí Minh
- Tòa án nhân dân các cấp.
- Công an phường, xã, thị trấn.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
• Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu số 02/TP-LLTP (được ban hành kèm theo thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp).
• Bản chụp chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự (người ủy quyền); đối với người nước ngoài ủy quyền thì nộp bản chụp Hộ chiếu và bản chụp giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam (kèm bản chính để đối chiếu). Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người được ủy quyền (kèm bản chính để đối chiếu)
  • Trong trường hợp đương sự không đến Sở Tư pháp nộp trực tiếp làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp và nhận phiếu lý tịch tư pháp:
- Đối với công dân trong nước: nếu không đến nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp thì phải có văn bản ủy quyền được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng thực.
- Đối với người nước ngoài: không có mặt để nộp hồ sơ xin cấp và nhận phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp thì cần phải làm văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại nước mà người nước ngoài đang cư trú hoặc Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước mà người nước ngoài đang cư trú (người được ủy quyền sẽ nộp hồ sơ và nhận phiếu lý lịch tư pháp theo nội dung của giấy ủy quyền).
- Đối với người Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài: nếu đã rời Việt Nam mà không đến nộp đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp có thời gian sinh sống ở Việt Nam thì cần phải có văn bản ủy quyền (ủy quyền nộp hồ sơ và nhận hồ sơ) có chứng nhận bằng văn bản của Đại sứ quán Việt Nam tại nước mà công dân Việt Nam đang cư trú hoặc Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước mà người Việt Nam đang cư trú (người được ủy quyền sẽ nộp hồ sơ và nhận phiếu lý lịch tư pháp theo nội dung của giấy ủy quyền).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp ủy quyền)
(Mẫu 02/TP-LLTP)

Thời gian giải quyết

26 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trong trường hợp hồ sơ đến ngày hẹn trả mà chưa cấp được phiếu lý lịch tư pháp cho công dân do một số trường hợp sau đây, thì Sở Tư pháp sẽ có thông báo:
• Thư báo cho đương sự biết về tình trạng hồ sơ của mình: đối với hồ sơ có tiền án, tiền sự hiện còn đang xác minh tại Công an Thành phố.
• Thư báo cho đương sự biết về tình trạng hồ sơ của mình: đối với hồ sơ đang xác minh tại Công an một số tỉnh, thành phố khác mà chưa có kết quả trả về Sở Tư pháp.
• Có thư mời cho đương sự để bổ sung một số loại giấy tờ theo yêu cầu xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Tư pháp: đối với những trường hợp hồ sơ của đương sự cần làm thủ tục xóa án tích tại Tòa án nhân dân, giấy chứng nhận hồi hương (đối tượng là người vượt biên).
• Có thư mời cho đương sự đến Sở Tư pháp để thông báo biết về tình trạng hồ sơ của đương sự: không cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự đang là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự với tình trạng có tiền án (do chưa đủ thời gian đương nhiên xóa án tích theo quy định của pháp luật).

Đối tượng

Cá nhân

Kết quả

Phiếu lý lịch tư pháp.

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

- Điều kiện nộp đơn cấp phiếu lý lịch:
• Là công dân Việt Nam cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh nơi thường trú; nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh nơi thường trú cuối cùng trước khi xuất cảnh;
• Là người nước ngoài cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh thì nộp tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; nếu nơi cuối cùng đã rời thành phố Hồ Chí Minh thì nộp tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nếu đương sự có tiền án mà đã đủ thời hạn xóa án tích thì yêu cầu đương sự cung cấp giấy chứng nhận xóa án tích của Tòa án nhân dân các cấp để cấp phiếu lý lịch tư pháp là không có tiền án; còn nếu đương sự chưa đủ thời gian xóa án tích thì cấp phiếu lý lịch tư pháp là có tiền án.
 
• Người ủy quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
• nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lệ phí

Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp:
 100.000 đồng/trường hợp.
Tệp đính kèm
cacmaudon.doc    
Đã tạo vào thời điểm 22/03/2011 4:16 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 22/03/2011 4:16 SA  bởi System Account 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
9
4
4
8
9