CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

 

            1. VĂN PHÒNG SỞ

 

  1. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

 

            2. PHÒNG TỔ CHỨC

 

  2. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

 

            3.THANH TRA SỞ

  

  3. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3

 

            4. PHÒNG VĂN BẢN PHÁP QUY

 

  4. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 4

 

            5. PHÒNG KIỂM TRA VĂN BẢN

 

  5. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 5

 

            6. PHÒNG CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

  6. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 6

 

            7. PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

  7. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 7

 

            8. PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

  8. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN CÔNG CHỨNG

 

            9. PHÒNG HỘ TỊCH QUỐC TỊCH

 

  9. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

            10. PHÒNG LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 

  10. TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

            11. PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 

  11. BÁO PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ
 

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
8
0
9
5
Tìm kiếm