CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Đấu thầu 20 Tháng Mười Một 2017 10:38:58 CH
GÓI THẦU: “CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG A LẦU 8 CƠ QUAN SỞ TƯ PHÁP”  (30/05/2017)
Đính kèm: Quyết định số 224/QĐ-STP ngày 17/5/2017, Quyết định số 234/QĐ-STP ngày 23/5/2017, Kế hoạch số 3641/KH-STP ngày 28/4/2017
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU "XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ" THUỘC DỰ ÁN "kHO LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG CHỨNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"  (19/12/2016)
  
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU "XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ" THUỘC DỰ ÁN "KHO LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG CHỨNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"  (14/11/2016)
  
THÔNG BÁO MỜI THẦU Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP gói thầu “Xây lắp và thiết bị” thuộc dự án “Kho lưu trữ hồ sơ công chứng Thành phố Hồ Chí Minh” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước một giai đoạn một túi hồ sơ. Dự án ...
KẾ HOẠCH VỀ VIỆC SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤC TRỤ SỞ CƠ QUAN SỞ TƯ PHÁP.  (30/06/2016)
Đính kèm: Nội dung.
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
8
1
7
5
Tìm kiếm