CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Du thao Nghi dinh 81 SDBS_gui lay y kien Du thao Phu luc_Bieu mau ND 81 SDBS_gui lay y kien Du thao To trinh ND 81 SDBS_gui lay y kien

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố đã tổ chức Đoàn kiểm ...

Ngày 03/3/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 đã thay thế cho Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 6695/STP-TC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2016 V/v tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP Kính gửi: Các Sở - ...

Trong 06 năm 2016, với tinh thần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Thành phố phát động, ngành Tư pháp Thành phố đã tập trung thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 7022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015), và ...

Sáng ngày 10/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, 5 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn Thành phố. Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và bà Nguyễn Thị Hảo, Cục Trưởng Cục Con nuôi - Bộ ...

Căn cứ đề án xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn bộ máy tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và phương án về sử dụng lao động hợp đồng nhập liệu lý lịch tư pháp tại Công văn số 840/UBND-PCNC ngày ...

Tin nổi bật Tin mới nhất

.

 

 

Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9 năm 2016)
THÔNG BÁO Về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9 năm 2016) Thực hiện Thông báo số 95/TB-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9 năm 2016), Sở Tư pháp thông báo việc ...
  THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN CÔNG CHỨNG TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP  (19/07)
  VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2016  (16/07)
  DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016) VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 469/QĐ-STP  (15/07)
  BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI  (06/07)
  THỰC HIỆN BÁO CÁO CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC NHẰM PHỤC VỤ HỘI NGHỊ GIAO BAN VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM NĂM 2016  (06/06)
Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em
Các Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường hợp trẻ bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau: HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH ĐỐI TƯỢNG TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE ...
  Thông báo việc thôi quốc tịch Việt Nam  (25/06)

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
1
4
2
3
9
Tìm kiếm