CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Hoạt động chuyên môn 30 Tháng Ba 2017 12:14:10 SA
DANH SÁCH THÍ SINH CHƯA NỘP GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐÃ NỘP PHÍ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG  (24/03/2017)
DANH SÁCH ĐÍNH KÈM
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  (24/03/2017)
Sở Tư pháp thông báo lịch học của Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế và cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau: - Lịch học: + Lớp 1: 03 buổi, từ ngày 18/4/2017 đến ngày 19/4/2017. + Lớp 2: 03 buổi, từ ngày 20/4/2017 ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO TRẺ EM  (24/03/2017)
Các Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường hợp trẻ bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau: STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH ĐỐI TƯỢNG TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  (15/03/2017)
Sở Tư pháp thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng như sau: - Nội dung thông báo.
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  (14/03/2017)
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/2/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017, Quyết định số 6736/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch ...
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017  (14/03/2017)
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, theo đó, tiêu chí thành phần 18.5 về “xã đạt chuẩn tiếp ...
GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (14/03/2017)
Thực hiện Công văn số 2857/BTC-QLG ngày 03/3/2017 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản đề nghị Sở Tư pháp góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Nhằm đảm bảo nội dung góp ý của Sở Tư pháp phù hợp với tình hình hoạt động ...
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ”  (14/03/2017)
  
Nhằm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Quyết định số 6736/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm ...
BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT, NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ CHO HÒA GIẢI VIÊN  (14/03/2017)
Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, ngày 22/8/2016, Bộ ...
CÔNG VĂN SỐ 1047/UBND-NCPC NGÀY 03/3/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG TÂM THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM.  (14/03/2017)
Đính kèm.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
5
8
4
0
2
Tìm kiếm