CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Bổ trợ tư pháp 21 Tháng Giêng 2017 11:26:19 SA
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THU PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN; PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (11/01/2017)
Ngày 10/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND về mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có mức thu phí cung cấp thông tin; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Phụ lục 9). Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ...
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Cập nhật ngày 28 tháng 9 năm 2016)  (12/12/2016)
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Cập nhật ngày 28 tháng 9 năm 2016) STT TÊN TỔ CHỨC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 1 Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh ...
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”  (28/11/2016)
  
Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi tắt là Đề án 258) cấp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 258 tại Văn phòng Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường ...
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2016)  (11/11/2016)
Danh sách đính kèm: Danh sách doanh nghiệp. Danh sách cá nhân.
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/9/2016)  (10/10/2016)
Danh sách doanh nghiệp hành nghề. Danh sách cá nhân.
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT  (01/10/2016)
  
Xuất phát từ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn Thành phố, trong đó tập trung phát triển hợp lý đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật làm việc tại các Trung tâm tư vấn pháp luật có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, ngày 28 ...
CÔNG VĂN SỐ 7876/STP-BTTP - về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp  (29/09/2016)
Thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp, ngày 26/9/2016, Sở Tư pháp có Công văn số 7876/STP-BTTP hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, các tổ chức hành nghề luật sư tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác trợ ...
LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ VỀ THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP  (23/09/2016)
Hiện nay, Sở Tư pháp đang thực hiện việc lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thu phí, lệ phí trong lĩnh vực tư pháp (gồm các lĩnh vực: Công chứng, Bán đấu giá tài sản, Luật sư, Giao dịch bảo đảm, Trọng tài thương mại, Ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài, Quản tài viên, Thừa phát lại). Để nội dung góp ý có chất ...
THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (15/09/2016)
Ngày 03/3/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 đã thay thế cho Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT  (15/09/2016)
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của người thực hiện tư vấn pháp luật tại các Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn Thành phố, ngày 12 tháng 8 năm 2016, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tư vấn pháp luật. Thời gian tổ chức tập huấn dự kiến bắt đầu vào lúc 7 giờ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
5
6
4
4
0
Tìm kiếm