CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Bổ trợ tư pháp 28 Tháng Năm 2017 12:37:38 SA
GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (14/03/2017)
Thực hiện Công văn số 2857/BTC-QLG ngày 03/3/2017 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản đề nghị Sở Tư pháp góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Nhằm đảm bảo nội dung góp ý của Sở Tư pháp phù hợp với tình hình hoạt động ...
CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  (06/03/2017)
  
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Chỉ thị nêu rõ: Để phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng ...
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ  (06/03/2017)
  
Thực hiện Chương trình công tác của Ngành Tư pháp Thành phố năm 2017 và trên cơ sở Kế hoạch phối hợp số 3104/KH-STP-ĐLS ngày 16/5/2016 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư Thành phố về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư, ngày 25/02/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đoàn Luật sư Thành phố tổ chức tập huấn về kỹ năng ...
SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”  (09/02/2017)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch / đề án tổng thể tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư ...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THU PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN; PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (11/01/2017)
Ngày 10/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND về mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có mức thu phí cung cấp thông tin; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Phụ lục 9). Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ...
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Cập nhật ngày 28 tháng 9 năm 2016)  (12/12/2016)
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Cập nhật ngày 28 tháng 9 năm 2016) STT TÊN TỔ CHỨC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 1 Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh ...
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”  (28/11/2016)
  
Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi tắt là Đề án 258) cấp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 258 tại Văn phòng Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường ...
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2016)  (11/11/2016)
Danh sách đính kèm: Danh sách doanh nghiệp. Danh sách cá nhân.
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/9/2016)  (10/10/2016)
Danh sách doanh nghiệp hành nghề. Danh sách cá nhân.
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT  (01/10/2016)
  
Xuất phát từ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn Thành phố, trong đó tập trung phát triển hợp lý đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật làm việc tại các Trung tâm tư vấn pháp luật có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, ngày 28 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
5
1
8
0
6
Tìm kiếm