CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Bổ trợ tư pháp 25 Tháng Bảy 2017 3:46:40 SA
THÔNG TIN VỀ LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017  (18/07/2017)
Ngày 20/6/2017 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Sau đó ngày 12/7/2017, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố 12 Luật, trong đó có Luật Trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp thông tin Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 ...
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP NĂM 2017  (18/07/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 1056/KH-STP-BTTP ngày 08 tháng 02 năm 2017 về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp Thành phố thông báo lịch tổ chức bồi dưỡng như sau: Thời gian: bắt đầu từ 8 ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (13/07/2017)
Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 6345/KH-STP tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm./.
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2017)  (11/07/2017)
(Quyết định số 344/QĐ-STP ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp và danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên đỊa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 30/6/2017)./.
GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (14/03/2017)
Thực hiện Công văn số 2857/BTC-QLG ngày 03/3/2017 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản đề nghị Sở Tư pháp góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Nhằm đảm bảo nội dung góp ý của Sở Tư pháp phù hợp với tình hình hoạt động ...
CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  (06/03/2017)
  
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Chỉ thị nêu rõ: Để phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng ...
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ  (06/03/2017)
  
Thực hiện Chương trình công tác của Ngành Tư pháp Thành phố năm 2017 và trên cơ sở Kế hoạch phối hợp số 3104/KH-STP-ĐLS ngày 16/5/2016 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư Thành phố về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư, ngày 25/02/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đoàn Luật sư Thành phố tổ chức tập huấn về kỹ năng ...
SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”  (09/02/2017)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch / đề án tổng thể tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư ...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THU PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN; PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (11/01/2017)
Ngày 10/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND về mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có mức thu phí cung cấp thông tin; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Phụ lục 9). Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ...
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Cập nhật ngày 28 tháng 9 năm 2016)  (12/12/2016)
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Cập nhật ngày 28 tháng 9 năm 2016) STT TÊN TỔ CHỨC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 1 Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
2
3
5
1
0
Tìm kiếm