CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Kiểm tra văn bản 20 Tháng Mười Một 2017 10:24:03 CH
DỰ THẢO BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN; TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN  (03/01/2017)
Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6581/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ nêu tại Mục I.4 Kế hoạch, sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Tư pháp đã hoàn thiện hồ sơ Dự thảo ...
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (03/01/2017)
Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6581/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau : - Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ; - Rà soát văn ...
TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (PCCC).  (05/12/2016)
TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (PCCC). Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân Thành phố Huỳnh Cách Mạng nêu tại Thông báo số 603/TB-VP ngày 23/9/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở chung cư trên ...
TRIỂN KHAI GÓP Ý QUY CHẾ KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỘNG TÁC VIÊN  (06/10/2016)
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp đã tổ chức soạn thảo Hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
HIỆP ĐỊNH TPP ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG  (21/09/2016)
  
- CÔNG VĂN SỐ 7667/STP-KTrVB - NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH (ENG) - NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH (VIE)
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
7
9
9
0
Tìm kiếm