CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Phổ biến giáo dục pháp luật 28 Tháng Ba 2017 4:56:07 CH
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  (14/03/2017)
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/2/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017, Quyết định số 6736/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch ...
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017  (14/03/2017)
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, theo đó, tiêu chí thành phần 18.5 về “xã đạt chuẩn tiếp ...
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ”  (14/03/2017)
  
Nhằm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Quyết định số 6736/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm ...
BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT, NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ CHO HÒA GIẢI VIÊN  (14/03/2017)
Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, ngày 22/8/2016, Bộ ...
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT  (01/03/2017)
Đính kèm.
TỌA ĐÀM “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ”  (01/03/2017)
Thực hiện Quyết định số 6736/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội ...
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẠT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (01/03/2017)
Đính kèm đề cương. Đính kèm các câu hỏi tình huống: câu hỏi tình huống 1, câu hỏi tình huống 2.
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015  (01/03/2017)
  
Sáng ngày 24/02/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015 trên địa bàn Quận 4. Qua đó, góp ...
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015  (01/03/2017)
  
Chiều ngày 12/01/2017, tại Hội trường Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/1/2016 cho hơn 280 cán bộ, công chức, viên chức là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận, Phương, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận; Ban chỉ huy quân sự Quận, Công an Quận, ...
ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI DÂN - CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP  (23/01/2017)
  
Nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017, ngày 18 tháng 01 năm 2017, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, Đồng chí Lê Thanh Xuân Huy – Phó Bí thư Đoàn khối Dân – Chính – Đảng, đồng chí Lê Thi Thu Hiền – Chuyên trách Công đoàn Viên chức Thành phố, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
4
2
9
8
8
Tìm kiếm