CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Phổ biến giáo dục pháp luật 21 Tháng Hai 2017 7:45:47 CH
ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI DÂN - CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP  (23/01/2017)
  
Nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017, ngày 18 tháng 01 năm 2017, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, Đồng chí Lê Thanh Xuân Huy – Phó Bí thư Đoàn khối Dân – Chính – Đảng, đồng chí Lê Thi Thu Hiền – Chuyên trách Công đoàn Viên chức Thành phố, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến ...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (03/01/2017)
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng ...
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KH’MER TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (15/12/2016)
  
Thực hiện Chương trình phối hợp số 43/CTPH-HĐPB-BDT ngày 25 tháng 9 năm 2014 và Kế hoạch số 53/KHPH ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Ban Dân tộc Thành phố về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 08 tháng 12 năm ...
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015  (15/12/2016)
  
Bộ luật dân sự năm 2005 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật dân sự Việt Nam, phát huy thành tựu của Bộ luật dân sự năm 1995 và kinh nghiệm gần 20 năm đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau hơn 9 năm thi hành, Bộ luật dân ...
QUẬN TÂN BÌNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH  (15/12/2016)
  
Chiều ngày 12/12/2016, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Tân Bình, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm ...
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HOA TẠI TP.HCM  (15/12/2016)
  
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HOA TẠI TP.HCM Thực hiện Kế hoạch số 53/KHPH ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Ban Dân tộc Thành phố về tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, ngày 07 tháng 12 năm 2016, Sở Tư pháp, Ban Dân ...
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (24/11/2016)
Kế hoạch tháng hành động HIV /AIDS
SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ƯỚC - NHÌN TỪ MỘT TỔ DÂN PHỐ  (23/11/2016)
Việc xây dựng hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư là nhằm góp phần thực hiện tốt nội dung toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội tại cơ sở. Trong thời gian chờ đợi các Bộ, ngành Trung ương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ...
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  (18/11/2016)
  
Ngày 11 tháng 10 năm 2016, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị ...
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ NHÀ ĐẤT, XÂY DỰNG ĐẾN NGƯỜI DÂN  (18/11/2016)
  
Ngày 10/11/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, các ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
7
4
0
6
7
7
Tìm kiếm