CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Tổ chức cán bộ 30 Tháng Ba 2017 12:10:59 SA
DANH SÁCH THÍ SINH CHƯA NỘP GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐÃ NỘP PHÍ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG  (24/03/2017)
DANH SÁCH ĐÍNH KÈM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  (15/03/2017)
Sở Tư pháp thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng như sau: - Nội dung thông báo.
THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2017 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG CỦA SỞ NỘI VỤ  (24/02/2017)
Ngày 10/02/2017, Sở Nội vụ có Kế hoạch số 449/KH-SNV về Tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2017 Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng được trích từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố. Sở Tư pháp thông báo đến các đối tượng sau: - Đối tượng 1: Công chức lãnh đạo ...
THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ NĂM 2017  (17/02/2017)
Ngày 10/2/2017, Sở Nội vụ Thành phố có Kế hoạch số 427/KH-SNV về tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở năm 2017, Sở Tư pháp thông báo đến công chức, viên chức, các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có nhu cầu đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng, làm hồ sơ nhập học theo yêu cầu của Kế hoạch số 427/KH-SNV. Đính kèm Kế hoạch số ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THEO THÔNG TƯ SỐ 257/2016/TT-BTC (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2017)  (09/02/2017)
Nội dung thông báo.
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ NĂM 2017  (16/01/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 20/12/2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở, sở, ngành và tương đương đến năm 2025 và những năm tiếp theo, trên cơ sở thống nhất với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 13/01/2016, Sở Tư pháp ban ...
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( TÍNH ĐẾN NGÀY 21/11/2016)  (22/11/2016)
Danh sách đính kèm.
GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  (14/11/2016)
Ngày 28/9/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5087/QĐ-UBND bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố. Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Sở Tư pháp dự thảo Quy chế mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố. Để hoàn thiện Dự thảo, Sở Tư pháp đề nghị các cơ ...
THÔNG TIN VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  (08/11/2016)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển dụng chuyên viên như sau: 1. Vị trí, số lượng cần ...
TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CONG LẬP TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP  (02/11/2016)
Thực hiện Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06/5/2016 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 Sở Tư pháp ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
5
8
3
6
3
Tìm kiếm