CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Thi hành pháp luật 25 Tháng Bảy 2017 3:46:21 SA
CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  (12/06/2017)
Các biểu mẫu báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính: - CV 3339 - CV 4780 - Mẫu Báo cáo tổng kết XLVPHC - Mẫu số liệu tổng kết XLVPHC
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017  (22/05/2017)
Thực hiện Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1047/UBND-NCPC ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP KÈM THEO CÔNG VĂN Số 1154/ BTP-QLXLVPHC&TDTHPL CỦA BỘ TƯ PHÁP NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2017.  (22/05/2017)
Đính kèm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp.
CÔNG VĂN SỐ 1047/UBND-NCPC NGÀY 03/3/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG TÂM THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM.  (14/03/2017)
Đính kèm.
KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM  (17/01/2017)
Quyết Định 6947/QĐ-UBND
VĂN BẢN TRAO ĐỔI MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT  (12/09/2016)
Công văn số 103/QLXLVPHC&TDTHPL-XLVPHC ngày 16/3/2016 và Công văn số 2659/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/8/2016 của Bộ Tư pháp; Công văn số 7446/STP-THPL ngày 12/9/2016 của Sở Tư pháp.
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
2
3
5
0
6
Tìm kiếm