CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Văn bản pháp quy 20 Tháng Hai 2017 4:27:37 CH
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2016  (11/01/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - ...
VỀ VIỆC THANH TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  (15/12/2016)
Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2016, ngày 14/12/2016, Sở Tư pháp có Công văn số 10362/STP-VB gửi các Sở-ngành liên quan về danh mục văn ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2016  (02/12/2016)
(Ban hành từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp ...
DỰ THẢO "QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"  (07/11/2016)
Tài liệu đính kèm.
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2016  (07/11/2016)
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2016 (Ban hành từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/10/2016) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 Ban hành Quy chế ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 8, 9 NĂM 2016  (07/10/2016)
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 8, 9 NĂM 2016 (Ban hành từ ngày 16/8/2016 đến ngày 30/9/2016) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 Về một số chính sách ...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  (06/10/2016)
Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2016 (sau đây gọi tắt là Chương trình lập quy năm 2016), với danh mục gồm 51 văn bản quy phạm pháp luật dự ...
SỞ TƯ PHÁP KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2016  (21/09/2016)
  
Thực hiện Kế hoạch số 3491/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tham gia tố tụng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, sáng ngày 20 và ngày 21 tháng 9 năm 2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính ...
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2016  (14/09/2016)
Thực hiện Kế hoạch số 3491/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tham gia tố tụng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Sở Tư pháp thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tham gia ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
7
2
9
3
1
0
Tìm kiếm