CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Văn bản pháp quy 29 Tháng Năm 2017 11:58:45 CH
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2017  (12/05/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 20/5/2017 ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 03 NĂM 2017  (04/04/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành ...
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  (24/03/2017)
Sở Tư pháp thông báo lịch học của Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế và cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau: - Lịch học: + Lớp 1: 03 buổi, từ ngày 18/4/2017 đến ngày 19/4/2017. + Lớp 2: 03 buổi, từ ngày 20/4/2017 ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 01 NĂM 2017  (06/03/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 03/3/2017 Nghị định ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 02 NĂM 2017  (06/03/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 30/3/2017 ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2016  (11/01/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - ...
VỀ VIỆC THANH TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  (15/12/2016)
Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2016, ngày 14/12/2016, Sở Tư pháp có Công văn số 10362/STP-VB gửi các Sở-ngành liên quan về danh mục văn ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2016  (02/12/2016)
(Ban hành từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp ...
DỰ THẢO "QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"  (07/11/2016)
Tài liệu đính kèm.
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2016  (07/11/2016)
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2016 (Ban hành từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/10/2016) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 Ban hành Quy chế ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
6
9
2
0
4
Tìm kiếm