CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Văn bản pháp quy 13 Tháng Mười Hai 2017 4:32:36 CH
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2017  (11/12/2017)
(Ban hành từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2017  (10/11/2017)
(Ban hành từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2017  (09/10/2017)
(Ban hành từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/9/2017) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 21/10/2017 ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2017  (08/09/2017)
(Ban hành từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2017  (10/08/2017)
(Ban hành từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/7/2017) STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng 20/8/2017 ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 NHƯNG KHÔNG CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH LẬP QUY NĂM 2016.  (24/07/2017)
Ngày 13/6/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 3635/UBND-PCNC về phê duyệt bổ sung kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được HĐND, UBND Thành phố ban hành ngoài Chương trình lập quy năm 2016. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho các ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2017  (05/07/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 25/6/2017 Nghị định ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2017  (05/07/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 25/7/2017 Nghị định ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2017  (12/05/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 20/5/2017 ...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 03 NĂM 2017  (04/04/2017)
STT SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
8
1
0
6
9
Tìm kiếm