CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Modify settings and columns
  
Xem: 
ban-dau-gia-tai-san.aspx
ban-dau-gia-tai-sanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2013 3:34 CHĐào Văn TânBán đấu giá tài sản
bandaugia-taisan.aspx
bandaugia-taisanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2016 2:38 CHSystem AccountBộ thủ tục hành chính bán đấu giá tài sản được chuẩn hóa
bao-cao-thong-ke.aspx
bao-cao-thong-keDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/04/2016 9:29 SASystem AccountBáo cáo thống kê
bao-phap-luat.aspx
bao-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2011 3:23 CHSystem AccountBáo Pháp Luật TP.HCM
bau-cu-dbqh-dbhdnd.aspx
bau-cu-dbqh-dbhdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/03/2016 1:18 CHSystem AccountBầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
bieu-mau.aspx
bieu-mauDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/02/2011 5:11 CHSystem Accountbiểu mẫu
bieu-muc.aspx
bieu-mucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2011 1:46 CHSystem AccountBiểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch (A)
bieu-muc-b.aspx
bieu-muc-bDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2011 1:46 CHSystem AccountBiểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch (B)
bieu-muc-c.aspx
bieu-muc-cDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2011 1:46 CHSystem AccountBiểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch (C)
bo-chuan-hoa-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
bo-chuan-hoa-thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/06/2016 2:24 CHSystem AccountBộ Chuẩn Hóa Thủ Tục Hành Chính
bo-tthc-hotich.aspx
bo-tthc-hotichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/06/2016 2:42 CHSystem AccountBộ thủ tục hành chính hộ tịch được chuẩn hóa năm 2016
bo-tthc-theo-de-an-30.aspx
bo-tthc-theo-de-an-30Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/02/2012 9:53 SAĐào Văn TânBộ TTHC theo Đề án 30
bo-truong.aspx
bo-truongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2011 1:45 CHSystem AccountBộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch
bo-xd.aspx
bo-xdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2011 4:58 CHSystem AccountBộ xây dựng
cac-so-dien-thoai-khac.aspx
cac-so-dien-thoai-khacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/09/2013 8:34 SAĐào Văn TânCac so dien thoai khac
cac-to-chuc-hanh-nghe-cong-chung.aspx
cac-to-chuc-hanh-nghe-cong-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/04/2011 11:36 CHSystem AccountCác tổ chức hành nghề công chứng
cai-chinh-ho-tich.aspx
cai-chinh-ho-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 1:34 CHĐào Văn TânCải Chính Hộ Tịch
cap-ban-sao-tu-so-ho-tich.aspx
cap-ban-sao-tu-so-ho-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/09/2013 8:46 SASystem AccountCấp Bản Sao Từ Sổ Hộ Tịch.
cchtcytnn.aspx
cchtcytnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/04/2011 10:45 CH116-193-64-19\admin_sotpCải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài
cong-chung.aspx
cong-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/06/2016 2:24 CHSystem AccountCông Chứng
congchung-chungthuc.aspx
congchung-chungthucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2016 8:51 SASystem AccountCông chứng - Chứng thực
cong-chung-hop-dong-giao-dich.aspx
cong-chung-hop-dong-giao-dichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:19 SAbioadminCông chứng hợp đồng giao dịch
co-quan-so.aspx
co-quan-soDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/03/2011 12:13 CHSystem AccountCơ quan Sở
chinh-phu.aspx
chinh-phuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2011 4:46 CHSystem AccountChính phủ
chuc-nang-nhiem-vu.aspx
chuc-nang-nhiem-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/09/2013 9:43 SASystem AccountChức năng nhiệm vụ
dau-gia-tai-san.aspx
dau-gia-tai-sanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2011 9:09 SASystem AccountĐấu giá tài sản
de-an-30.aspx
de-an-30Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2012 9:12 SAĐào Văn TânĐề án 30
de-cuong-pbgdpl.aspx
de-cuong-pbgdplDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/09/2011 1:53 CHĐào Văn TânĐề cương PBGDPL
dia-chi-lien-he.aspx
dia-chi-lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/10/2013 3:15 CHSystem AccountGiới thiệu
du-an-hang-muc.aspx
du-an-hang-mucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/10/2013 2:07 CHSystem AccountDự án hạng mục đầu tư
ghi-chu-ho-tich.aspx
ghi-chu-ho-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 1:36 CHĐào Văn TânGhi Chú Hộ Tich
gop-y-cua-ng-dan.aspx
gop-y-cua-ng-danDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2011 2:14 CHSystem AccountGóp ý của người dân
gop-y-van-ban-du-thao.aspx
gop-y-van-ban-du-thaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/10/2013 1:57 CHSystem AccountGóp ý dự thảo văn bản
guong-tot-nganh-xd.aspx
guong-tot-nganh-xdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2011 2:33 CHSystem AccountGương tốt ngành xây dựng
giai-dap-phap-luat.aspx
giai-dap-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 1:55 CHbioadminGIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
giaidap-phapluat.aspx
giaidap-phapluatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 1:57 CHbioadminGIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
giam-dinh.aspx
giam-dinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2016 2:24 CHSystem AccountBộ thủ tục hành chính giám định được chuẩn hóa
giam-ho.aspx
giam-hoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 1:35 CHĐào Văn TânGiám Hộ
giam-ho-co-yeu-to-nuoc-ngoai.aspx
giam-ho-co-yeu-to-nuoc-ngoaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:15 SAbioadminGiám hộ có yếu tố nước ngoài
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/03/2011 4:01 SASystem AccountGiới thiệu chung
hanh-nghe-quan-ly-thanh-ly-tai-san.aspx
hanh-nghe-quan-ly-thanh-ly-tai-sanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/10/2015 8:54 SASystem AccountQuản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản tại TPHCM
hoat-dong-cua-hd-pbgdpl-tp.aspx
hoat-dong-cua-hd-pbgdpl-tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/09/2011 1:45 CHĐào Văn TânHoạt đông của hội động phổ biến giáo dục pháp luật thành phố
hoc-tap.aspx
hoc-tapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2011 3:04 CH116-193-64-19\admin_sotpHọc Tập
hoi-dap-to-chuc-ca-nhan.aspx
hoi-dap-to-chuc-ca-nhanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/10/2013 2:34 CHSystem AccountHỏi đáp tổ chức và cá nhân
hop-thu-gop-y.aspx
hop-thu-gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/06/2011 11:12 SAbioadminHộp thư góp ý
ho-tich.aspx
ho-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 10:56 SAĐào Văn TânHộ Tịch
huong-dan-nghiep-vu-pbgdpl.aspx
huong-dan-nghiep-vu-pbgdplDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/09/2011 1:54 CHĐào Văn TânHướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL
iso.aspx
isoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/03/2011 12:14 CHSystem AccountISO 9001:2000 tại Sở Tư pháp
ket-hon.aspx
ket-honDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 1:23 CHĐào Văn TânKết Hôn
ket-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai.aspx
ket-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:13 SAbioadminKết hôn có yếu tố nước ngoài
kien-nghi-hoan-thien-pl.aspx
kien-nghi-hoan-thien-plDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/06/2011 2:40 CHbioadminKiến nghị hoàn thiện pháp luật
ktcytnn.aspx
ktcytnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/04/2011 10:42 CH116-193-64-19\admin_sotpKhai Tử Có Yếu Tố Nước Ngoài
ky-niem-70-nam-nganh-tu-phap.aspx
ky-niem-70-nam-nganh-tu-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/07/2014 5:07 CHĐào Văn TânKy Niem 70 nam nganh tu phap
ky-yeu.aspx
ky-yeuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/06/2011 10:31 SAbioadminKỷ Yếu Sở Tư pháp
ky-yeu-so-tu-phap.aspx
ky-yeu-so-tu-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/06/2011 8:30 SAbioadminKỷ Yếu Sở Tư pháp
khai-sinh.aspx
khai-sinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 11:09 SAĐào Văn TânKhai Sinh
khai-sinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai.aspx
khai-sinh-co-yeu-to-nuoc-ngoaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:12 SAbioadminKhai sinh có yếu tố nước ngoài
khai-tu.aspx
khai-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 1:30 CHĐào Văn TânKhai Tử
khai-tu-co-yeu-to-nuoc-ngoai.aspx
khai-tu-co-yeu-to-nuoc-ngoaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:12 SAbioadminKhai tử có yếu tố nước ngoài
lay-y-kien-bo-luat-dan-su.aspx
lay-y-kien-bo-luat-dan-suDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/02/2015 10:19 SASở Tư PhápLấy ý kiến Bộ Luật dân sự
lay-y-kien-bo-luat-hinh-su.aspx
lay-y-kien-bo-luat-hinh-suDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/08/2015 3:44 CHSystem AccountLấy ý kiến Bộ Luật Hình Sự
lay-y-kien-sua-doi-hien-phap.aspx
lay-y-kien-sua-doi-hien-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/06/2014 12:40 CHĐào Văn TânLấy ý kiến sửa đổi hiến pháp
le-phi-cong-chung.aspx
le-phi-cong-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2011 1:46 CHSystem AccountLệ phí công chứng
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountLịch công tác
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/03/2011 4:34 SASystem AccountLiên hệ
luat-su.aspx
luat-suDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 11:03 SAĐào Văn TânLuật Sư
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
ly-lich-tu-phap.aspx
ly-lich-tu-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2011 9:14 SAĐào Văn TânLý Lịch Tư Pháp
lylich-tuphap.aspx
lylich-tuphapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2016 8:30 SASystem AccountBộ thủ tục hành chính quốc tịch lý lịch tư pháp được chuẩn hóa
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/10/2015 10:13 SASystem Account
nhan-cha-me-con.aspx
nhan-cha-me-conDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 1:35 CHĐào Văn TânNhận Cha, Mẹ, Con
nhan-nuoi-con-nuoi.aspx
nhan-nuoi-con-nuoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2011 1:35 CHĐào Văn TânNhận Nuôi Con Nuôi
nhan-nuoi-con-nuoi-yeu-to-nuoc-ngoai.aspx
nhan-nuoi-con-nuoi-yeu-to-nuoc-ngoaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:14 SAbioadminNhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
-pages-gop-y-du-thao.aspx
-pages-gop-y-du-thaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2011 8:16 SASystem AccountGóp ý dự thảo
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
phobien-giaoduc-phapluat.aspx
phobien-giaoduc-phapluatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2016 8:46 SASystem AccountPhổ biến giáo dục pháp luật
phong-cong-chung.aspx
phong-cong-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:44 SAbioadminPhòng công chứng
qd-2146-qd-ubnd.aspx
qd-2146-qd-ubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2012 9:14 SAĐào Văn TânQĐ 2146/QĐ-UBND
qd-3405-qd-ubnd.aspx
qd-3405-qd-ubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/2012 2:10 CHĐào Văn TânQĐ 3405/QĐ-UBND
quanly-thanhly-taisan.aspx
quanly-thanhly-taisanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2016 2:43 CHSystem AccountBộ thủ tục hành chính quản lý thanh lý tài sản được chuẩn hóa
quoctich.aspx
quoctichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/06/2016 1:34 CHSystem AccountBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUỐC TỊCH ĐƯỢC CHUẨN HÓA
quoc-tich.aspx
quoc-tichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/06/2011 10:38 SAĐào Văn TânQuốc Tịch
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2010 10:52 SASystem AccountSite map
so-do-site.aspx
so-do-siteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/02/2011 3:17 CHSystem AccountSơ đồ site
sua-doi-hien-phap.aspx
sua-doi-hien-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2013 3:24 CHĐào Văn TânSửa đổi hiến pháp 1992
tai-lieu-hoi-dap-phap-luat.aspx
tai-lieu-hoi-dap-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/09/2011 1:55 CHĐào Văn TânTài liệu hỏi đáp pháp luật
tai-lieu-pho-bien-gdpl.aspx
tai-lieu-pho-bien-gdplDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2011 3:01 CHSystem AccountTài Liệu Phổ Biến GDPL
tai-lieu-tuyen-truyen-hien-phap.aspx
tai-lieu-tuyen-truyen-hien-phapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/06/2014 9:51 SAĐào Văn TânTài liệu tuyên truyền hiến pháp
temp.aspx
tempDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2011 3:19 CHbioadminthu nhiem
test.aspx
testDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/02/2011 3:11 CHSystem Accounttest
test1.aspx
test1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/06/2011 9:07 SAbioadminTest thủ tục hành chính
tim-gia-dinh-thay-the-cho-tre.aspx
tim-gia-dinh-thay-the-cho-treDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2011 2:42 CHbioadminTìm gia đình thay thế cho trẻ em
tim-gia-dinh-thay-the-tre-em.aspx
tim-gia-dinh-thay-the-tre-emDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/09/2011 10:25 SAĐào Văn TânTìm gia đình thay thế cho trẻ em
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountTìm kiếm
to-chuc-bo-may.aspx
to-chuc-bo-mayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011 3:49 CHbioadminTổ chức bộ máy
to-chuc-hanh-nghe-luat-su.aspx
to-chuc-hanh-nghe-luat-suDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2011 10:17 SAbioadminTổ chức hành nghề luật sư
to-gap-tuyen-truyen-thanh-pho.aspx
to-gap-tuyen-truyen-thanh-phoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/09/2011 1:55 CHĐào Văn TânTờ gấp tuyên truyền thành phố
tpl.aspx
tplDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2016 3:40 CHSystem AccountThừa phát lại TPHCM
tu-van-phap-luat.aspx
tu-van-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/06/2012 10:46 SAĐào Văn TânTư vấn pháp luật
tham-do-y-kien-nguoi-dan.aspx
tham-do-y-kien-nguoi-danDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2011 2:28 CHqtscThăm dò ý kiến người dân
1 - 100 Tiếp theo

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
8
2
0
0