CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
CHƯƠNG TRÌNH SÁCH NÓI PHÁP LUẬT
Thực hiện Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, ...
  TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA XIV  (31/08)
  ĐỀ CƯƠNG LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  (15/06)
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ  (15/06)
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẠT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (28/02)
  DỀ CƯƠNG PHỔ BIẾN GÍÁO DỤC PHÁP LUẬT LẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2016  (14/06)
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.  (09/06)
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (BỘ TƯ PHÁP)  (05/04)
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP)  (05/04)
  Đề cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  (07/03)
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03 NĂM 2016  (07/03)
  Đề cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  (07/03)
  Đề cương giới thiệu Luật Công chứng năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Thuỷ sản năm 2003  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Đầu tư công năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Tổ chức Toà án Nhân dân năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật bảo vệ môi trường năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Hải quan năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Xây dựng năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Hộ tịch năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Phá sản năm 2014  (08/04)
  Đề cương giới thiệu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014  (08/04)
  Nội dung tuyên truyền về công ước Luật biển  (29/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Đất đai  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật  (07/07)
  Đề cương Giới thiệu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13  (07/07)
  Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 07/2013/UBTVQH13  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Xuất bản  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Việc làm  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Tiếp công dân  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Thủ đô  (07/07)
  Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13  (07/07)
  Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống thiên tai  (07/07)
  Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Khoa học và công nghệ năm 2013  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Hợp tác xã năm 2012  (07/07)
  Giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Giáo dục đại học  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Dự trữ quốc gia  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Xử lý vi phạm hành chính  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Tố cáo  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Tài nguyên nước năm 2012  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Quảng cáo  (07/07)
  Giới thiệu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống rửa tiền  (07/07)
  Đề cương giới thiệu Luật Lưu trữ  (07/07)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
0
1
8
8
5
8
Tìm kiếm