CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/7/2017)
Danh sách đính kèm: Danh sách doanh nghiệp. Danh sách cá nhân.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 6345/KH-STP tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm./.
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2017)
(Quyết định số 344/QĐ-STP ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp và danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên đỊa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 30/6/2017)./.
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2017)
Danh sách đính kèm: Danh sách doanh nghiệp. Danh sách cá nhân.
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016)
(Quyết định số 802/QĐ-STP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Tư pháp và danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên đỊa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 31/12/2016)./.
  Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đầu tiên đi vào hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa vị pháp lý của Quản tài viên theo Luật Phá sản năm 2014
  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với Quản tài viên và Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
  Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Luật phá sản - Bộ Tư pháp
♦ Luật Phá sản 2014
Nghi định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề thanh lý, quản lý tài sản.
♦ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề thanh lý, quản lý tài sản
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2017)
Danh sách đính kèm: Danh sách doanh nghiệp. Danh sách cá nhân.
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2016)
Danh sách đính kèm: Danh sách doanh nghiệp. Danh sách cá nhân.
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2016)
Danh sách đính kèm: Danh sách doanh nghiệp. Danh sách cá nhân.
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/9/2016)
Danh sách doanh nghiệp hành nghề. Danh sách cá nhân.
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/08/2016)
Danh sách doanh nghiệp hành nghề Danh sách hành nghề cá nhân
  DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016)
  DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2016)
  DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 15/4/2016)
  DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( TÍNH ĐẾN NGÀY 15/03/2016 )
  Danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  Danh sách Quản tài viên và Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2015)
  Danh sách Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (cập nhật đến ngày 30 tháng 10 năm 2015)
  Danh sách Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (cập nhật đến ngày 23 tháng 9 năm 2015)
Object reference not set to an instance of an object.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
7
9
9
9
Tìm kiếm