CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

 

I. CÁC THÔNG TIN ĐƠN VỊ

· Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng Thành phố Hồ Chí Minh.

· Địa chỉ liên lạc: Lầu 3 - 25/5 - Hoàng Việt - phường 4 - quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh.

· Điện thoại:       

08.38239818                 

08.38290230 – 113

08.38290230 – 0

· Fax: 08.38239817

Ø Lãnh đạo của Trung tâm:

· Bà Nguyễn Tuyết Lê - Giám đốc - Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng.

· Bà Lâm Quỳnh Thơ - Phó Giám đốc - Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng.

Ø Nhân sự của Trung tâm:

· Bà Lê Định Lan Anh – Trưởng phòng Nghiệp vụ

· Ông Phan Đức Công – Chuyên viên

· Ông Trần Ngọc Hân – Chuyên viên

· Bà Mai Thị Trúc – Chuyên viên

· Ông Lê Thanh Hùng – Chuyên viên

· Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên

· Ông Đào Văn Tân – Chuyên viên

· Ông Nguyễn Hải Linh – Chuyên viên

· Ông Nguyễn Hồng Thịnh – Chuyên viên

· Ông Lê Thanh Phong – Chuyên viên

· Ông Nguyễn Đức Thịnh – Chuyên viên

· Ông Lâm Anh Tuấn – Kế toán

· Bà Huỳnh Thị Như Thảo – Tổng hợp

· Bà Nguyễn Thị Thuỷ – Văn thư

v NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA TRUNG TÂM

Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng có chức năng triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Tư pháp, cung cấp thông tin, tư vấn và các hoạt động khác hỗ trợ hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên.

Ø Chức năng của Trung tâm:

1. Triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

2. Cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động công chứng.

3. Cung cấp thông tin về công chứng.

4. Tư vấn nghiệp vụ công chứng.

5. Tư vấn quản trị tổ chức hành nghề công chứng.

6. Các hoạt động khác hỗ trợ cho tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên.

7. Cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Tư pháp.

8. Hợp tác về hoạt động tư vấn công chứng và ứng dụng thông tin trong công chứng.

II. SỰ RA ĐỜI:

· Ngày 16/07/2012, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng trực thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

· Quyết định số 41/QĐ-STP-TTTT&TVCC ngày 28/01/2013 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng Thành phố Hồ Chí Minh.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ø Tổ chức của Trung tâm: gồm 03 phòng:

· Phòng Nghiệp vụ

· Phòng Công nghệ thông tin

· Văn phòng

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
8
2
9
4
Tìm kiếm