CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 


TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

-         Tên đơn vị: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

-        Địa chỉ: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

-        Văn phòng Tiếp nhận và Tư vấn tại Tòa án nhân dân Thành phố: số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

-        Điện thoại:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp: 08.38346080

+ Phòng Nghiệp vụ 1: 08.35079534

+ Phòng Nghiệp vụ 2: 08.36024081

-        Đường dây nóng về trợ giúp pháp lý cho trẻ em: 08.35079534.

-         Fax: 08.38346080

Ø Lãnh đạo của Trung tâm:

·            Nguyễn Minh Chánh           - Giám đốc Trung tâm

·            Lê Minh Phúc                     - Phó Giám đốc Trung tâm

·            Huỳnh Tấn Đạt                   - Phó Giám đốc Trung tâm

·            Bùi Thị Công Nương           - Phó Giám đốc Trung tâm

·            Trần Minh Huệ                    - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1

Ø Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm:

1.      Ông Nguyễn Minh Chánh

2.      Ông Lê Minh Phúc

3.      Ông Huỳnh Tấn Đạt

4.      Ông Trần Minh Huệ

5.      Bà Bùi Thị Công Nương

6.      Bà Ngô Mỹ Linh

7.      Ông Nguyễn Thanh Giang

8.      Ông Trần Minh Lộc

9.      Bà Trần Đồng Minh Ngọc Kim Khánh

10.    Bà Trần Thị Hợi

Ø Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện nay còn có 860 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (trong đó có 260 luật sư); 132 Tổ trợ giúp pháp lý và 91 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

Trung tâm hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4726/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân thành  phố:

Ø Trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Ø Trung tâm thực hiện các hoạt động: tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, quản lý, phát triển mạng lưới Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/10/2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 4573/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành bao gồm: Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Công an thành phố, Bộ tư lệnh-Quân khu 7, Sở Tài chính và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, có chức năng hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh.

III. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1.    Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

2.    Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự.

3.    Pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em.

4.    Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính.

5.    Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng.

6.    Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm.

7.    Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác.

8.    Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

9.    Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý theo chỉ đạo của Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Ø Quá trình thành lập và phát triển:

-  Năm 1998 mới thành lập, Trung tâm có 69 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (trong đó 2 cộng tác viên là luật sư), 10 Tổ trợ giúp pháp lý.

-  Năm 2002 (sau 5 năm), Trung tâm có 682 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (trong đó 125 cộng tác viên là luật sư); 371 Tổ, Điểm trợ giúp pháp lý đặt tại 24 quận, huyện. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện là 31.777 vụ việc trong đó có 323 vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

-  Năm 2007 (sau 10 năm), Trung tâm có 847 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (trong đó 150 cộng tác viên là luật sư); 332 Tổ, Điểm, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đặt tại 24 quận, huyện. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện là 124.486 vụ việc trong đó có 2.483 vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

-  Năm 2012 (sau 15 năm), Trung tâm có 889 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (trong đó 167 cộng tác viên là luật sư); 332 Tổ, Điểm, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đặt tại 24 quận, huyện. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện là 181.766 vụ việc trong đó có 5.523 vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

-  Hiện tại, Trung tâm có 860 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý (trong đó 260 cộng tác viên là luật sư); Trung tâm đã phát triển tổ chức Trợ giúp pháp lý tại 24 quận, huyện, 01 Tổ Trợ giúp pháp lý tại Nhà Văn hóa thanh niên thành phố (thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thanh thiếu niên và trẻ vị thành niên), 01 Tổ Trợ giúp pháp lý tại Nhà Văn hóa phụ nữ thành phố, 01 Tổ trợ giúp pháp lý đặt tại Hội Cựu chiến binh thành phố, 129 Tổ Trợ giúp pháp lý và 131 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại xã, phường, thị trấn. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện tính đến 31/12/2015 là: 223.426 vụ việc trong đó có 8.450 vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

Ø Những thành tích đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2000 đến năm 2004 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc.

- Và nhiều Bằng khen của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác các năm.

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
8
2
9
9
Tìm kiếm