CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Thông báo 20 Tháng Mười Một 2017 10:30:21 CH
HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2017  (13/10/2017)
Đính kèm Công văn số 10300/STP-VP ngày 12/10/2017 và các biểu mẫu.
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  (24/03/2017)
Sở Tư pháp thông báo lịch học của Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế và cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau: - Lịch học: + Lớp 1: 03 buổi, từ ngày 18/4/2017 đến ngày 19/4/2017. + Lớp 2: 03 buổi, từ ngày 20/4/2017 ...
THÔNG TIN VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  (08/11/2016)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển dụng chuyên viên như sau: 1. Vị trí, số lượng cần ...
CÔNG VĂN SỐ 7633/STP-VP NGÀY 16/9/2016 CỦA SỞ TƯ PHÁP VỀ HƯỚNG DẪN XÉT SÁNG KIẾN, BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2016  (16/09/2016)
Công văn số 7633/STP-VP Mẫu báo cáo Bằng khen Bộ Tư pháp. Mẫu báo cáo sáng kiến. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân. Mẫu báo cáo thành tích tập thể. Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích.
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc
Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38290230

Fax: 08.38243155

Email: stp@tphcm.gov.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
8
0
5
8
Tìm kiếm