CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Tin tức 29 Tháng Ba 2013 7:30:00 SA

Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

 

Ngày 20/5/2011, Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung Thống kê của Ngành Tư pháp chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở (kèm theo biểu mẫu chi tiết) và thống kê tổng hợp; thời hạn định kỳ thực hiện báo cáo thống kê của ngành Tư pháp.

 

Theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP, đối tượng phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở bao gồm: Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư và hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, các tổ chức bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp và các tổ chức khác theo quy định của Thông tư này. Đối với chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, cơ quan thực hiện là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp), Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp) và các tổ chức khác theo quy định.
 
Về thời hạn báo cáo thống kê, Thông tư số 08/2011/TT-BTP quy định việc báo cáo thống kê cơ sở được lập theo định kỳ sáu tháng và hàng năm. Đối với báo cáo thống kê 06 tháng, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau. Đối với báo cáo thống kê hàng năm, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến 30 tháng 9 năm sau. Riêng lĩnh vực hộ tịch thời điểm lấy số liệu vừa thực hiện theo Thông tư này, vừa thực hiện theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
 
(Văn phòng - Tổng hợp)
 
Đính kèm:
- Biểu số 01, 02 (Xây dựng - Thẩm định VB)
- Biểu số 03, 04, 05 (Kiểm tra - Rà soát VB)
- Biểu số 06, 07, 08, 09 (PBGDPL (Hòa giải, PBGDPL))
- Biểu số 10 (Chứng thực)
- Biểu số 11, 12, 13 (Hộ tịch)
- Biểu số 14, 15 (Quốc tịch)
- Biểu số 18, 19 (Nuôi con nuôi)
- Biểu số 20 (Công chứng)
- Biểu số 21 (Luật sư)
- Biểu số 22 (Bán đấu giá tài sản)
- Biểu số 23 (Giám định tư pháp)
- Biểu số 24 (Đăng ký giao dịch bảo đảm)
- Biểu số 25, 26 (Bồi thường nhà nước)

 

 

(Mời xem: Hướng dẫn Chế độ báo cáo định kỳ cho Sở Tư pháp về tổ chức - hoạt động và thống kê cơ sở trong các lĩnh vực công chứng, chứng thực, luật sư, bán đấu giá tài sản, giám định tư phápđăng ký giao dịch bảo đảm)

 

 

(Mời xem: Chuyên trang về Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh)

 

 


Số lượt người xem: 19645    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
8
1
1
5
7
Tìm kiếm