CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HIỆN TẠI WEBSITE ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP
 
Tin tức hoạt động thừa phát lại 15 Tháng Giêng 2016 2:45:00 CH

Một số vấn đề về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

   

Ngày 08 tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016, định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã có những chủ trương, chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.

 

Bước vào năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp là rất quan trọng và nặng nề. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách thống nhất và lưu ý một số vấn đề, trong đó có việc phải tạo điều kiện để các nghề tư pháp như Thừa phát lại hoạt động ổn định và ngày càng phát triển.

 

Bên cạnh việc triển khai công tác tư pháp năm 2016, định hướng nhiệm kỳ 2016 – 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã có Báo cáo chuyên đề một số vấn đề về tổ chức thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. Báo cáo chia thành gồm các nội dung chính sau: kết quả thí điểm chế định Thừa phát lại; nội dung Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại và một số vấn đề về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại.

 

Trong những nội dung nêu trên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính thức chế định Thừa phát lại được các đại biểu tham gia Hội nghị quan tâm. Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

 

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành về Thừa phát lại, trong đó tập trung hai vấn đề là: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về Thừa phát lại; xây dựng quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội.

 

Thứ hai, tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại từ Quý II năm 2016. Để chuẩn bị cho công tác này, trong Quý I năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, nội dung đào tạo nghề Thừa phát lại.

 

Thứ ba, tập trung tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn về Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại.

 

Thứ tư, triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng đối với các địa phương đang thí điểm thì tiếp tục triển khai Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại đã được Bộ Tư pháp phê duyệt; tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện thí điểm thì xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương mình trình Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án sau khi thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Thứ năm, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

 

Thứ sáu, xây dựng Luật Thừa phát lại là một nội dung quan trọng, trong đó: để phục vụ xây dựng Luật Thừa phát lại, cần tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội vào Quý IV năm 2017 và trình Quốc hội dự án Luật Thừa phát lại vào năm 2018.

 

Trong giai đoạn tới, các Văn phòng Thừa phát lại cần chủ động, nỗ lực, tự khắc phục khó khăn, đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án hiện nay.

 

Đính kèm toàn văn Báo cáo chuyên đề một số vấn đề về tổ chức thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.

 

 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

 


Số lượt người xem: 2525    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
2
0
5
9
4
Tìm kiếm