CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HIỆN TẠI WEBSITE ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP
 
Tin tức hoạt động thừa phát lại 19 Tháng Giêng 2016 2:50:00 CH

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

 

Để triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nghiên cứu đề xuất việc xây dựng Luật Thừa phát lại.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các công tác: tổ chức quán triệt, triển khai thi hành, tập huấn về Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản liên quan; sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành về Thừa phát lại; tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại; tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Đối với việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì: tại 13 tỉnh đang thực hiện chế định Thừa phát lại (trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh) được tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại và thành lập mới các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương mình; tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện chế định Thừa phát lại thì xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương mình trình Bộ Tư pháp phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội vào cuối năm 2017. Trên cơ sở kết quả tổng kết, Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Thừa phát lại trình Quốc hội vào năm 2018.

 

 

Đính kèm

 

Nghị quyết số 01/NQ-CP 

Quyết định số 101/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

 


Số lượt người xem: 2537    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
2
0
5
8
4
Tìm kiếm