CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HIỆN TẠI WEBSITE ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP
 
Tin tức hoạt động thừa phát lại 11 Tháng Năm 2016 3:40:00 CH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI

 

 

     Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

     Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội.

     Theo Kế hoạch nêu trên, Sở Tư pháp tiếp tục được phân công là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện việc quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra tổ chức, hoạt động Thừa phát lại; thực hiện các hoạt động hỗ trợ tuyên truyền chế định Thừa phát lại; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế định… Bên cạnh đó, đáng chú ý là việc Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy hoạch phát triển các Văn phòng Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.

     Tiếp đó, thực hiện theo Kế hoạch số 1084/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2628/KH-STP ngày 28 tháng 4 năm 2016 triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

          Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

 

          Kế hoạch số 2628/KH-STP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Sở Tư pháp.


Số lượt người xem: 2455    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
2
0
6
0
0
Tìm kiếm