CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HIỆN TẠI WEBSITE ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP
 
Tin tức hoạt động thừa phát lại 20 Tháng Mười Một 2017 10:26:32 CH
CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  (06/03/2017)
  
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Chỉ thị nêu rõ: Để phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu ...
CÔNG VĂN 9856/STP-BTTP V/V GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI  (30/11/2016)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại công văn số 4107/BTP-BTTP ngày 18/11/2016 V/v góp ý Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, Sở Tư pháp triển khai việc góp ý cho các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Đính kèm tài liệu góp ý.)
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ THỪA PHÁT LẠI  (16/07/2016)
  
Chiều 11/7/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về Thừa phát lại(sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 107) bằng hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Lê Thành Long, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, nguyên Thứ ...
BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI  (06/07/2016)
Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14 ngày 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế ...
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2015/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI  (11/05/2016)
Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ...
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (29/01/2016)
Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 về thực hiện chế định Thừa phát lại. Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 101/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực ...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội về thực hiện chế định Thừa phát lại  (19/01/2016)
Để triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa ...
Một số vấn đề về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại  (15/01/2016)
Ngày 08 tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016, định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã có những chủ trương, chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. ...
Tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (31/12/2015)
Nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thành phố về thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, ngày 28 tháng 12 năm 2015, Sở Tư pháp đã có Công văn số 7043/STP-BTTP về tiếp tục thực hiện chế định Thừa phát lại ...
Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại – một nội dung quan trọng trong Chiến lược cải cách tư pháp  (24/12/2015)
Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại. Nghị quyết đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự, ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Lập Di Chúc

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
4
8
0
1
4
Tìm kiếm