Thông báo Thông báo

Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản

Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông báo số 889/TB-BTTP về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; trong đó có điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Đính kèm Thông báo số 889/TB-BTTP ngày 01/9/2020 của Cục Bổ trợ tư pháp.                           

Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

danh mục

Cấu hình

Banner phai hết hạn.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.